LeketLogo-HE_w.png

קל לחלוק כשיש,
הכי ישראלי - זה לחלוק כשקשה

דווקא בימים קשים, מתגלה במלוא עוצמתו הלב הישראלי המתאפיין בדאגה ובערבות הדדית.

יחד נדאג לניצולי השואה, קשישים וילדים בסיכון הזקוקים עכשיו יותר מאי פעם לארוחות מבושלות

140 ₪ = ארוחות לנתמך למשך שבוע

243,775 ארוחות חמות יועברו לקשישים
98%
מתוך יעד של 250,000 ארוחות חמות
LeketLogo-HE_w.png
243,775 ארוחות חמות יועברו לקשישים
98%
מתוך יעד של 250,000 ארוחות חמות

קל לחלוק כשיש,
הכי ישראלי - זה לחלוק כשקשה

דווקא בימים קשים, מתגלה במלוא עוצמתו הלב הישראלי המתאפיין בדאגה ובערבות הדדית.

יחד נדאג לניצולי השואה, קשישים וילדים בסיכון הזקוקים עכשיו יותר מאי פעם לארוחות מבושלות

140 ₪ = ארוחות לנתמך למשך שבוע