HeLogoLeketTEST

השנה עושים שנה טובה

לקוראל, סיוון, משה וליליאן

בזכותך יציל ויעביר "לקט ישראל" מזון איכותי וטרי
לאלו הזקוקים לו בכל הארץ.

ארוחה מבושלת לחג = 2 ₪

0 ארוחות ניצלו
0%
מתוך יעד של 250,000 ארוחות חמות
HeLogoLeketTEST

השנה עושים שנה טובה

לקוראל, סיוון, משה וליליאן

בזכותך יציל ויעביר "לקט ישראל" מזון איכותי וטרי לאלו הזקוקים לו בכל הארץ.

ארוחה מבושלת לחג = 2 ₪

0 ארוחות ניצלו
0%
מתוך יעד של 250,000 ארוחות חמות

מה אנחנו עושים

ICONS-02
10000
טון ירקות ופירות

נקטפו, נאספו
וחולקו לקהילה

ICONS-03
2000000
ארוחות מבושלות

נאספו וחולקו
למען אלו הזקוקים להן

ICONS-04
50000
מתנדבים

מסייעים בפעילויות
הצלת המזון

ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון

באמצעות 195
עמותות "חברות לקט"

יש לך את היכולת להשפיע

קורל

" ארוחת הצהריים הזו זה משהו מאוד מנחם. כשאתה יודע שלא תישאר רעב כל היום, כאילו המשפחה השנייה שלך כאן."

קוראל ביבי,
תלמידת תיכון | רמלה

סיוון

" זו עזרה מאוד חשובה. זה נותן לבן אדם אוויר לנשימה. אז כן, זה מאוד עוזר וכן זה נותן תקווה."

סיוון טאיאר,
אם חד הורית | עפולה

ליליאן

" זו ברכה עד השמיים. זה אוכל מצוין וזה מוכן. יש מכל דבר ומבחינה חברתית זה מצוין."

ליליאן לויט,
דיירת בדיור מוגן | בת-ים

או

עבור מספר נמענים בלתי מוגבל ב-72 ₪ בלבד